top of page

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A Nia Photo tulajdonosa Kisgyura Melánia (a továbbiakban: Adatkezelő), mint a www.niaphoto.hu (a továbbiakban: Weboldal)  üzemeltetője ezúton teszem közzé a weboldal és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat, adatvédelmi és adatkezelési elveket, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A Weboldal használatának megkezdésével a Weboldalra látogató felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó) elfogadják jelen tájékoztatóban foglalt valamennyi feltételt, ezért az a Weboldal használata előtt figyelmesen elolvasandó! Az oldal böngészésével és a megrendelés leadásával/ érdeklődésed megküldésével Felhasználóként elfogadod a vásárlási feltételeinket és az adatkezelési elveinket.

Amennyiben látogatóként böngészed és használod az oldalamat, adataidat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelem. Az adatokat a Weboldal a működés ideje alatt tárolja. Amennyiben hamarabb szeretnéd, hogy töröljem a megadott adataidat (melyet akár szolgáltatás- vagy termékek megrendelése céljából adsz meg), kérlek ezt írásban jelezd felém az info@niaphoto.hu email címre küldött levélben.

A szolgáltatás, vagy termék megrendeléséhez regisztráció nem szükséges. Adataidat honlapom, az info@niaphoto.hu e-mail címen, vagy a www.facebook.com/melaniakisgyuraphotography Facebook oldalon kizárólag a szolgáltatás vagy termék megrendelésének teljesítése céljából kezelem (beleértve a tárhelyszolgáltatóm szerverére a megrendelt termék – fotók – ideiglenes feltöltését).   Képeket a weboldalamon és közösségi oldalaimon kizárólag levélben történő egyeztetés, megkötött megállapodás vagy szerződéskötést követően publikálok.  Az adatokat és a fotókat harmadik félnek nem adom ki, kivéve külön engedélykérésre, illetve a velem szerződött partnereknek, pl. posta, futárszolgálat. Az adatokat partnereim nem jogosultak harmadik félnek továbbadni, kizárólag a csomagok célba juttatásának érdekében vagy a címzettek értesítése céljából használják.

 

Adatvédelmi célkitűzések

Célunk, hogy a számunkra megadott adataid, illetve az együttműködésünk során keletkező adatok (fényképek) a lehető legnagyobb biztonságban legyenek, azok illetéktelen kezekbe ne kerüljenek, felhasználásuk, kezelésük csak a Te beleegyezéseddel történhessen, és kérésedre bármikor eltávolítsunk minden Rólad szóló információt.

Ezért ebben a dokumentumban a lehető legegyszerűbben, és legrövidebben összefoglaljuk az ezzel kapcsolatos tudnivalókat. Együttműködésünk során adatokat adhatsz meg magadról, például az elkészített képek és videóanyagok utólagos megrendelésekor, illetve legfőképpen adatokat hozunk létre magával az alaptevékenységünkkel, a fényképezéssel, hiszen az arckép, a fotó személyes adatként értelmezendő.

Fontos információk:

– Az adatok forrása kizárólag Te vagy, harmadik személytől adatokat nem fogadunk el. Az adatok forrása továbbá maga a szolgáltatás, azaz a fényképezés és videófelvételek rögzítése, mely során fotókat és mozgóképeket készítünk Rólad.

– Az adataidat a Te tudtoddal, hozzájárulásoddal hozzuk létre, tároljuk, kezeljük, és archiváljuk.

 

– Adataid törlését, megsemmisítését bármikor kérheted az info@niaphoto.hu e-mail címen, írásban jelezve. Kérésedre a Rólad tárolt összes információ, adat (a képek és videófelvételek is!) törlésre kerülnek a rendszereinkből. A törlés nem visszavonható, a törlés után a képeid és videóanyagaid archiválása megszűnik, az esetlegesen elveszett fotóid és mozgóképes felvételeid nem pótolhatók többé! Kérésedet követően a Rólad tárolt adatok 30 napon belül véglegesen törlésre kerülnek.

Az adataidat, képeidet harmadik személynek kizárólag a Te előzetes beleegyezésed esetén adjuk tovább!

Személyes adataid, melyeket felhasználok a munkám során:

– Név

– Telefonszám

– E-mail cím

– Lakcím (számlázási cím és postázás esetén szükséges csak megadni)

– Aláírás (szerződéskötéskor illetve az adatkezelés hozzájárulásakor szükséges megadni)

És biometrikus adatként a Téged ábrázoló fotók, fényképek, videófelvételek

A GDPR értelmében több olyan jóváhagyott ok (vagy ,,jogalap”) van, amelynél fogva cégünk jogszerűen kezelheti egy személy adatait.

Ok                                                                                        Követelmények

Szerződéses szükségszerűség                                        Az adatkezelésnek szükségesnek kell lennie az adott szolgáltatáshoz,

                                                                                             és rögzítve kell lennie az egyénnel kötött szerződésben.

 

Hozzájárulás                                                                      Önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és a megerősítést félreérthetetlenül kifejező                                                                                                 cselekedet útján egyértelműen kinyilvánító hozzájárulásra van szükség.

                                                                                             Az ügyfeleknek joguk van visszavonni a hozzájárulást, amire fel kell hívni a figyelmüket.

                                                                                             A hozzájárulásnak az adott tagállamban érvényes beleegyezési korhatár feletti személytől, illetve                                                                                                 ellenkező esetben a szülőtől/gondviselőtől kell származnia, vagy a szülő/gondviselő engedélyével                                                                                                 kell történnie. Bizonyos típusú adatkezeléshez kifejezett hozzájárulás szükséges (pl. különleges                                                                                                     kategóriákba sorolható személyes adatok kezeléséhez)

 

Jogos érdek                                                                        Ez azt jelenti, hogy a vállalkozásnak vagy külső félnek olyan jogos érdekei vannak, amelyeket nem                                                                                                 bírálnak felül az egyének jogai vagy érdekei.

                                                                                             Az adatkezelést szüneteltetni kell, ha az egyén tiltakozik ellene.

 

 

 

Adatkezelő és adatfeldolgozó:

Kisgyura Melánia

E-mail cím: info@niaphoto.hu

Az adatok forrása származása:

Az adatok forrása minden esetben Te vagy, adataidat Te adod meg. Az együttműködésünk során a szerződéses jogviszony alapján keletkező adatok a fényképek. Harmadik személytől adatokat nem fogadunk el, és nem tárolunk, így minden adat, ami rendelkezésünkre áll, a Te beleegyezéseddel, és tudtoddal kerül a birtokunkba. Az adatok megadásának célja a szolgáltatásra, termékekre, vonatkozó árajánlat kiadása, annak megrendelése, illetve teljesítése. Adatkezelő a megadott adatokat a 2001. évi CVIII. törvény figyelembe vételével kezeli, illetve tárolja. Mindent megtesz azok biztonsága és sérthetetlensége érdekében és azok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben előírtaknak alapján jár el. A megadott szállítási adatokat a megrendelt termék kiszállítását végző partner megismerheti a küldemény kézbesítéséhez.

Az adatok kezelésére 2018. május 25-e után a megrendelésed leadásával, vagy a modellszerződés aláírásával a szerződésben szereplő nyilatkozatottal felhatalmazol Bennünket az adataid kezelésére, tárolására.

Adatok tárolásának helye. és tárolási ideje:

Az adatok tárolásának helye az Adatkezelő magánvállalkozó bejegyzett telephelye. Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, vagy az adott Felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának időtartama alatt, illetve annak megszűnését követően bizalmasan kezeli mindaddig, amíg Felhasználó az adatok mindennemű törlését írásban nem kéri, hozzájárulását vissza nem vonja.

A személyes adatok megismerésére Adatkezelő – egyben Adatfeldolgozó – a hatályos jogszabályok szerint jogosult. Adatkezelő jogszabályi rendelkezés hiányában az adott Felhasználó hozzájárulásával adhatja át harmadik fél részére Felhasználó azonosítására alkalmas adatokat.

A feldolgozás alatt álló, illetve archivált adatok tárolása jellegük miatt alapvetően digitális formában történik.

A köztünk zajló kommunikáció (e-mail vagy facebook/instagram üzeneten keresztül ) a központi számítógépen kerül tárolásra. Ezen adatok: név, e-mail cím, számlázási ill. postacím, telefonszám.

A számítógép jelszavas védelemmel van ellátva, tűzfallal és behatolásvédelemmel van ellátva, a rajta tárolt információk nem hozzáférhetők harmadik személy részére.

Ezen adatok tárolása a köztünk zajló kapcsolattartás ideje alatt fennáll, ezt követően az archívumba kerülnek, ahol a köztünk zajló levelezés tárolva lesz mindaddig, míg ennek törlését nem kéred. (Max 40 év)

 

 

 

Telefonos beszélgetésünk esetén a neved, és a telefonszámod a telefonkészülékünkben kerülhetnek tárolásra (névjegy), illetve az itt zajló esetleges írásbeli kommunikáció is. (pl.: SMS, Messenger, stb.).

A telefon kóddal oldható fel, adataid ebben az esetben is biztonságban vannak.

A feldolgozás alatt álló képfájlok és videóanyagok az elkészült anyag átadásáig a központi számítógépen  kerülnek tárolásra. A számítógép jelszavas védelemmel van ellátva, tűzfallal és behatolásvédelemmel van ellátva, a rajta tárolt információk nem hozzáférhetők harmadik személy részére.

Az adatkezelés az együttműködésünk végén a végtermék (képek és/vagy videó) átadásával megszűnik, a képek a továbbiakban nem kerülnek szerkesztésre, feldolgozásra.

Ezen adatok tárolása a képek átadásáig, de maximum létrejöttüket követően egy évig tart.

A már átadott kép- , videóanyag biztonsági másolat célból hozzájárulásod alapján archiválásra kerül.

Ez arra jó, hogy amennyiben Te elveszíted a képeidet, vagy a videód, illetve ezek valamiért megsemmisülnek, akkor azokat bármikor újra eljuttathassuk részedre. Ez tehát egy részről érted van, másrészről tevékenységünk szellemi termékei, így számunkra is értékesek.

Az archívum tárolása fizikai adattárolókon történik, melyek offline merevlemezek, nincsenek rendszerbe kötve. A merevlemezek titkosítással vannak ellátva, illetéktelen kezekbe nem kerülhetnek. Az archívumban tárolt adatok tárolása korlátlan ideig (max. 40 év) tart, kérésedre az archívumból bármikor törölhetők.

A Hozzájárulási nyilatkozatok, szerződések, számlák, és a rajtuk szerepelő adatok tárolása papír alapú, ezeket a vállalkozásunk telephelyén elzárt helyen tartjuk. Kérésedre ezen adatok, amennyiben jogszabályi akadálya nincs, megsemmisíthetők, de ehhez külön nyilatkozatra van szükség.

A számlák megsemmisítésére az adózásról szóló törvény értelmében nincs lehetőség.

A hozzájárulási nyilatkozatokon, szerződéseken szereplő adatok a következők lehetnek:

Név, lakcím, születési idő és hely, e-mail cím, telefonszám, aláírás

Az adatok kezelésének célja:

Az adatkezelésnek szükségesnek kell lennie az adott szolgáltatás biztosításához, és rögzítve kell lennie az egyénnel kötött szerződésben, megállapodásban, hozzájárulási nyilatkozatban.

Neved, és e-mailcímed felhasználása, kezelése a kapcsolattartásunk céljából szükséges.

Cím (lakcím, székhely, postacím) felhasználása számlázás, szerződéskötés esetén szükséges.

Fényképfelvételek kezelése: A megállapodásunkkal összhangban fényképek utómunkája (retusálás, alapfeldolgozás, szerkesztés) céljából lesznek kezelve.

Minden felhasznált adatot Te adsz meg, és minden keletkező adat (fényképfelvételek) a hozzájárulásoddal készül el, az együttműködésünk, azaz a fotózásra való felkéréssel összhangban.

A fényképek Rólad minden esetben a Te aktív közreműködéseddel, akaratoddal egyezően készülnek el. (Kivétel ez alól a tömegrendezvények fényképezése, melyre ez a szabályozás nem terjed ki.)

A fényképek szerkesztése, utómunkája az adatok feldolgozásának minősül.

A fényképek utómunkája, feldolgozása, retusálása, azaz szerkesztése a szolgáltatásom szerves és elengedhetetlen része.

Ahhoz, hogy ezeket a műveleteket el tudjam végezni, a hozzájárulásodat kell adnod az adataid (fényképek) kezeléséhez.

Hozzájárulás az adatok kezeléséhez:

Azzal, hogy felkérsz a fényképezésre, és a fényképezőgépem elé állsz, tudomásul veszed, és elfogadod, hogy az együttműködésünk elengedhetetlen része az, hogy képeket készítsek Rólad, azokat digitálisan szerkesszem, utómunkázzam, majd tároljam. Ezért azzal, hogy a fotózás megtörtént, és aláírtad az adatkezelésre feljogosító nyilatkozatot, egyúttal hozzájárulásodat adtad az adataid kezelésére.

A fotózás a Te akaratlagos beleegyezéseddel történt, a fotózás során létrejövő személyes adatok (fényképek) kezelésére megbízást adsz.

Amennyiben ezt a hozzájárulást együttműködésünk során megvonod, tudomásul veszed, hogy a már elkészült fényképek törlésre kerülnek, a szolgáltatás nyújtását nem fogom tudni befejezni és ez a folyamat nem visszavonható, anyagi ellenszolgáltatást, kártérítést ebben az esetben nem tudsz kérni.

Adatkezelés jogalapja:

Szóbeli, vagy írásbeli szerződés (fényképezésre való felkérés esetén).

Hozzájárulás a felsorolt adatok kezelésére. A hozzájárulás papír alapú, a Te aláírásoddal van ellátva.

Szerződéses szükségszerűség, azaz a szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlen feltétel az adatok kezelése.

Adatok tárolásának módja:

Személyes adataid (név, a fotózás időpontja, és maguk a fényképek) a végtermék átadása után archiválásra kerülnek. Az archiválásra titkosítással ellátott merevlemezeket használok, melyek illetéktelen kezekbe kerüléstől védve vannak, tartalmuk nem elérhető, de amennyiben mégis illetéktelen kezekbe kerülnek, az azon tárolt adatok (név, a fotózás időpontja, és a fényképek) nem visszanyerhetők róla.

Az adatokat kizárólag az Adatkezelő tudja elérni, ahhoz senki más nem fér hozzá. Az adatok tárolásának ideje: visszavonásig (max. 40 év).

A tárolóegységek esetleges műszaki meghibásodása, megsemmisülése esetén az adatok elvesztéséért semmilyen garanciát nem vállal az Adatkezelő, ezért anyagi ellenszolgáltatásra, kártérítésre nem tudsz igényt tartani.

 

A Google felhőalapú küldés/ideiglenes adattárolás esetén:

Ebben az esetben a fényképeid a Google szerverein tárolódnak. Ezekhez a képekhez csak Te férsz hozzá, és letöltésük, illetve a mappa nevében jelölt időpontban törlésre kerülnek. Ilyen esetben a szolgáltatásokat a Google LLC (“Google”) biztosítja; székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok.

Adatok átadása harmadik személynek:

Tevékenységem kizárólag a fotózás, ezért adataid, és képeid semmilyen esetben sem kerülnek továbbadásra sem más magánszemélynek, sem más jogi személynek, cégnek, sem az Európai Unió területén belülre, sem azon kívülre, kizárólag amennyiben ehhez Te hozzájárulsz.

Külön hozzájárulásod esetén referenciaként, reklámcélokra felhasználhatom a képeidet. Képeid hozzájárulásod esetén rákerülhetnek szórólapra, nyomtatott médiában, fotóalbumokba kerülhet, plakáton jelenhet meg, illetve grafikai termékekre, reklámfelületekre (roll-up) kerülhetnek, melyek nyilvánosan kerülhetnek bemutatásra.

A közösségi médiában és saját weblapjaimon, blog oldalamon tehetek közzé Téged ábrázoló képeket, melyek nyilvánosan megjelennek.

Ilyen oldalak például:

www.niaphoto.hu, facebook.com, instagram.com

Amennyiben ehhez nem járulsz hozzá, úgy a képeid közül egyet sem fogok közzétenni semmilyen nyilvános helyen.

Amennyiben a közzététel után meggondolnád magad, úgy jelezheted számomra, hogy nem szeretnéd a képed közzétételét, úgy ebben az esetben a lehető leggyorsabban eltávolítom a képeidet minden olyan nyilvános online felületről, ahol a képeid szerepelnek.

Képeid felhasználása reklám, marketing célokra, és referenciaként kizárólag a Te beleegyezéseddel történhet!

A hozzájárulás visszavonása adatok törlése, illetve annak kérése:

Amennyiben nem szeretnéd, hogy a továbbiakban bármilyen adat (név, telefonszám, e-mail cím, illetve fényképfelvétel) tárolásra kerüljön a rendszereimben, úgy az info@niaphoto.hu e-mail címen indoklás nélkül kérheted a rólad tárolt minden információ törlését.

A rendszerből való eltávolítás a tőlem telhető legrövidebb időn belül megtörténik, de maximum 30 napon belül.

Az eltávolított adatok (név, telefonszám, e-mail cím, fénykép- és videófelvételek) véglegesen törlődnek, visszaállításukra semmilyen lehetőség nincsen.

E-mail cím, és telefonszám törlése esetén részemről minden kommunikáció lehetetlenné válik ezeken a csatornákon keresztül, csak abban az esetben nem, amennyiben újra felveszed velem a kapcsolatot.

 

Adatkezelő kijelenti, hogy a www.niaphoto.hu weboldalt, az egyes aloldalakon látható információkat Adatkezelő birtokolja. A weboldal tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. A www.niaphoto.hu oldalairól származó információk, fotók, cikkek engedély nélküli letöltése, árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése nem megengedett. Az írásokkal, képekkel kapcsolatos minden további jogunkat, Kisgyura Melánia – mint Adatkezelő – fenntartja, és szükség esetén bírósági úton érvényesíti.

Felhasználó jogai a kezelt adatok tekintetében:

Adatkezelő Felhasználó írásbeli kérésére köteles tájékoztatást adni a kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, jogalapjáról, az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és annak címzettjéről. A tájékoztatás az info@niaphoto.hu email címen igényelhető Felhasználó személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a beérkezéstől számított 30 napon belül írásban köteles válaszolni. Felhasználó jogosult személyes adatainak írásbeli helyesbítésére, szintén személyazonosságának igazolásával és levelezési címének megadásával egyidejűleg.

Felhasználónak jogában áll adatainak töröltetésére részben, vagy egészben, annak zároltatására indoklás nélkül személyazonosságának igazolásával. Adatkezelő haladéktalanul intézkedik a kérelem felől. Az adatok zárolása esetén amennyiben a törlés sértené Felhasználó jogos érdekeit, a zárolt személyes adatok kizárólag addig kezelhetők, ameddig az adatkezelési cél fennáll.

A személyi adatok helyesbítéséről, a zárolásról, vagy a törlésről Adatkezelő Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatokat adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel Felhasználó jogos érdekét nem sérti. Amennyiben az Adatkezelő Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem jogilag megalapozottan nem teljesíthető, Adatkezelő a kérelmet követő 30 napon belül írásban közli Felhasználóval annak ténybeli és jogi indokait,  a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségét.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:

– ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

– ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha Felhasználó Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

A weboldal használatával összefüggésben gyűjtött egyéb információk

 

Amennyiben Felhasználó Weboldalon személyes adatot, információt nem ad meg, úgy Adatkezelő Felhasználóra vonatkozóan semmilyen személyes adatot nem kér, nem gyűjt, és nem kezel Felhasználó beazonosítására alkalmas módon.

A Weboldalra látogatással minden Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő a Tájékoztatóban feltüntetett és ide vonatkozó adatok, információk rögzítéséhez szükséges külső szolgáltatók által kezelt cookie-kat használjon a Weboldallal összefüggésben.

Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének, mobileszköze(i)nek azon adatai, amelyek a Weboldal használata során automatikusan generálódnak és, amelyeket a Weboldalon használt cookie-k a technikai folyamatok automatikusan rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok alapján Felhasználó nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag a cookie-kat kezelő külső szolgáltatók és az Adatkezelő fér hozzá.

 

Adatkezelő a Weboldalon kizárólag külső szolgáltatók (Google, Google Plus, Facebook, Pinterest, Linkedin) cookie-jait használja. A cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a Weboldal küld Felhasználó számítógépének merevlemezére, és Felhasználóra vonatkozó információkat tartalmaznak.

 

Adatkezelő a Weboldallal összefüggésben igénybe veszi a Google Analytics rendszer szolgáltatásait. A Google Analytics által kezelt cookie-k a Weboldalra látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését segítik. A cookie-k által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az információkat az Adatkezelő érdekében elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a Weboldal látogatottságát és a Weboldalon végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen. A Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat az általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személyek részére is továbbítani. Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni (http://www.google.com/analytics).

 

Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (pl. Google, Facebook, üzleti partnerek) internetes webhelyeken jelenítik meg. Ezek a külső szolgáltatók cookie-k segítségével tárolják, hogy Felhasználó korábban már látogatást tett Adatkezelő Weboldalán, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket Felhasználónak (azaz remarketing tevékenységet folytatnak, de személyazonosításra alkalmatlan módon).

 

A Google a cookie-k használatának letilthatóságát a Hirdetésbeállításokban (bővebb információ: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/) teszi lehetővé. Felhasználó külső szolgáltatók cookie-jait  a Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/) leiratkozási oldalán tilthatják le.

 

A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

 

A www.niaphoto.hu weboldalról elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelméért Adatkezelő nem vállal felelősséget. Amennyiben Adatkezelő tudomására jut, hogy linkelés harmadik személy jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, az adott linket eltávolítja Weboldalról.

 

Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz a felvett személyi adatok biztonságos kezeléséért, tárolásáért, megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását és megváltoztatását, illetéktelen személyek hozzáférését, az adatok megismerését. Jogosultság hiányában azokat harmadik személynek nem adja át. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

 

Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés lehetőségét minden tőle telhető módon megakadályozza. Ennek ellenére Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy fentebb részletezett személyes adatok Weboldalon és levelezési fiókon keresztül történő megadása esetén az adatvédelem teljes mértékben az interneten nem garantálható. Az adatok jogosulatlan hozzáférésének fennállása esetén Adatkezelő nem felelős, sem az ebből keletkezett károkért (magyarázat: Felhasználó megadhatja személyes adatait harmadik személynek, akik azt jogalap nélküli célokra is felhasználhatják).

 

Adatkezelő kijelenti, hogy semmilyen célból és módon nem gyűjt különleges adatokat (például: faji eredet, nemzeti és etnikai kisebbséghez való tartozás, politikai vélemény vagy pártállás, vallásos vagy más világnézeti meggyőződés, érdek-képviseleti szervezeti tagság, egészségi állapot, kóros szenvedély, szexuális élet, büntetett előélet).

 

Megjegyzés: Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy nyilvános helyen, közös számítógépeken történő internetezéskor nem megfelelő a biztonság. A használatot követően Felhasználó jelentkezzen ki a www.niaphoto.hu weboldalról, levelezőfiókjából, közösségi oldaláról. Saját számítógépről történő látogatás esetén is böngészőtől függően Felhasználó bizonyos ideig bejelentkezve marad. Felhasználó felelőssége ha idegenek a számítógépéhez hozzáférnek, a nevében tranzakciókat (feliratkozások, jelentkezések, megrendelések, stb.) hajthatnak végre.

 

Adatkezelő minden személyes adat kezelését a jogszabályoknak megfelelően kezeli. Amennyiben Felhasználó ezzel nem ért egyet, az info@niaphoto.hu email címen ezt Adatkezelő felé jelezheti. Amennyiben Felhasználó a személyes adatainak biztonságos kezelését vélelmezné, úgy az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet az alábbi hatáskörrel rendelkező szervnél:

 

– Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve

 

– bírósági eljárást kezdeményezhet.

 

Jelen Nyilatkozatra a magyar jog, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót Felhasználó előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa. Felhasználó a módosítást a Weboldalon – a Weboldal további használata érdekében – elfogadja. A módosítások az elfogadást követően illetve a Weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben.

 

Személyes adatok kezelésének jogi környezete:

 

– A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;

 

–Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;

 

– Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;

 

– 226/2003. (XII. 13.) kormány rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító-kijelzés és hívásátirányítás szabályairól;

 

– Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

 

A szolgáltató neve: Kisgyura Melánia egyéni vállalkozó

A szolgáltató e-mail címe: info@niaphoto.hu

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről jelent Tájékoztatóban foglaltak módosításával tájékoztatja Felhasználókat.

Az adatvédelmi törvényekkel összhangban nekem is az a célom, hogy személyes adataid kizárólag a hozzájárulásoddal, átláthatóan legyenek kezelve, azok illetéktelen kezekbe ne kerülhessenek, és kérésedre bármikor véglegesen törölhetőek legyenek.

bottom of page